Uniwersytet Warszawski Rektor

Prof. Marcin Pałys

rektor w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020

44. rektor w historii uczelni

 

 

 

 

Życiorys

Jest pierwszym chemikiem na stanowisku rektora UW w historii uczelni. Z Uniwersytetem Warszawskim związany jest od czasów studiów na Wydziale Chemii. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował na wydziale jako asystent, później adiunkt, a od 2010 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2005 roku został prodziekanem ds. finansowych Wydziału Chemii. 3 lata później z ulicy Pasteura przeniósł się na Krakowskie Przedmieście, by objąć funkcję prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej.

Zobacz więcej

 

Kompetencje rektora

Rola rektora w życiu uczelni, zakres obowiązków czy nawet długość urzędowania zmieniały się na przestrzeni lat, wraz z przemianami samego Uniwersytetu i jego otoczenia. Wielu z rektorów przeszło do historii, dzięki swej niezwykłej osobowości i autorytetowi, jakim się cieszyli. Dziś zakres kompetencji rektora jest ściśle określony przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Rektor, wyłaniany na UW w drodze wyborów, kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz.

Zobacz więcej

 

Priorytety kadencji 2016-2020„Aby liczyć się w Europie, Uniwersytet musi działać sprawniej niż inne uczelnie. Będzie to możliwe wtedy, gdy będziemy potrafili docenić ludzi z pomysłami, a organizacja i warunki materialne będą sprzyjać powstawaniu tych pomysłów” – rozpoczął swój program wyborczy na II kadencję rektorską prof. Marcin Pałys. „Uniwersytet, czyli my wszyscy” było hasłem jego kampanii prowadzonej na początku 2016 roku. Priorytety kadencji 2016-2020 przedstawił z perspektywy trzech głównych zagadnień: rozwoju studentów, doktorantów i pracowników; struktury i organizacji; warunków materialnych i funkcjonalnych.

Zobacz więcej

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016

„Niech to będą ambitne cztery lata!” – brzmiało hasło kampanii prof. Marcina Pałysa, gdy na początku 2012 roku ubiegał się o fotel rektora. Już wtedy za główne cele przyszłych władz uznawał utrzymanie czołowej pozycji UW w Polsce oraz osiągnięcie większej rozpoznawalności w świecie. – Zadania te wymagają przede wszystkim skupienia się na nauczaniu na najwyższym poziomie, prowadzeniu ambitnych badań naukowych oraz otwieraniu się na innowacje – podkreślał prof. Pałys. Za równie ważne uznawał ochronę autonomii uczelni, w tym finansową, ograniczaną przez przepisy nieuwzględniające specyfiki uczelni.

Więcej na temat priorytetów kadencji 2012-2016

 

Podsumowanie kadencji 2012-2016 rektor UW przedstawił na stronie marcinpalys.pl.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor dwóch kadencji 2005-2012