Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali raport dotyczący wiedzy i opinii Polaków o sztucznej inteligencji, a także widoczności AI w mediach. Z dokumentu można dowiedzieć się np., jak mieszkańcy kraju podchodzą m.in. do nadzoru nad sztuczną inteligencją, wykorzystania jej w edukacji czy osiąganiu dochodów.

Polacy chcą dostaw towarów z wykorzystaniem inteligentnych dronów i opiekuńczych robotów, ale boją się autonomicznych samochodów. Nie dostrzegają jednocześnie potrzeby regulowania tego obszaru przez prawo, a część osób jeszcze w ogóle nie zetknęła się z tym zagadnieniem. To jeden z wniosków, jakie wysnuli naukowcy z Laboratorium Badań Medioznawczych UW po przeprowadzeniu sondażu dotyczącego sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI).

 

– Sztuczna inteligencja jest teraz dla nas – odbiorców, regulatorów, badaczy – czymś w rodzaju cieczy nienewtonowskiej w dłoniach dziecka. Kiedy próbujemy ją oklepywać, ściskać, intensywnie z nią pracować, chwilowo wydaje się przewidywalna i pod kontrolą, można z niej nawet coś zbudować. Ale wystarczy chwila nieuwagi, kiedy odkładamy ją na bok – natychmiast się rozpływa, ucieka, traci przewidywalną formę. Tak pewnie będzie jeszcze przez jakiś czas, póki nie znajdziemy sposobu na uporządkowane i jakkolwiek regulowane współistnienie człowieka z tą technologią, które jest przecież nieuniknione i już się dzieje – mówi dr Karolina Brylska z Laboratorium Badań Medioznawczych UW.

Wybrane wnioski z raportu:
  • większość respondentów (71%) przyznała, że w ciągu ostatniego roku nie miała kontaktu z informacjami medialnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji;
  • 25% badanych nie było w stanie przypomnieć sobie treści medialnych poświęconych sztucznej inteligencji, z którymi miałoby kontakt w ciągu roku od momentu uczestnictwa w badaniu;
  • osoby, które mają kontakt z informacjami na temat sztucznej inteligencji, deklarowały większą akceptację dla rozwiązań technologicznych wykorzystujących AI;
  • badani w najwyższym stopniu akceptują technologie oparte na AI, które pomagają w ich codziennej pracy;
  • wykorzystanie robotów w funkcjach opiekuńczych budziło opór u części osób badanych, ale w przypadku tej technologii przeważali jej zwolennicy;
  • technologią o wyższym poziomie społecznego dystansu było użycie robotów do wykonywania zabiegów medycznych, choć większość respondentów była zwolennikami tej technologii;
  • najwięcej kontrowersji budziły auta autonomiczne. Nie akceptowało ich 44% badanych, a zdecydowanie nie akceptowało – 28%;
  • w przypadku perspektyw pojawienia się nowych zawodów na skutek rozwoju technologii AI przeważały osoby sceptyczne co do potencjału zmian korzystnych dla rynku pracy;
  • 40% pytanych widziało konieczność państwowej regulacji i nadzoru nad technologią, a 20% uznało to za niepotrzebne;
  • większość badanych uważała, że zmiany technologiczne oparte na sztucznej inteligencji przyniosą zyski przede wszystkim dużym korporacjom technologicznym.
Szczegóły raportu

Brylska K., Balcerzak  A., Gackowski T., Kowalczyk G., Łączyński M., Mierzecka A., Sztyber M., Blak A., Hykawy J., Szydelski J., Sarna M., Zakrzewska J, Polacy o sztucznej inteligencji. Raport z sondażu telefonicznego LBM UW, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, 2024.