Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało Certyfikaty Doskonałości Kształcenia pięciu kierunkom studiów prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim. Wyróżnione kierunki to: astronomia; chemia; ekonomia; informatyka i ekonometria oraz finanse, inwestycje i rachunkowość.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, której celem jest dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego. Swoją misję PKA realizuje poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

 

Instytucja ta przyznaje Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, które stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu. Wyróżnieniem tym nagrodzono w grudniu pięć kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikaty zostały przyznane w dwóch kategoriach.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla kierunków UW:

Kategoria „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”:

  • astronomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  • chemia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  • ekonomia – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  • informatyka i ekonometria – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kategoria „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”:

  • finanse, inwestycje i rachunkowość – studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia przyznawane są kierunkom studiów, które otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

 

Nadawane są w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”; „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej” oraz „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

 

Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotycząca przyznania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia.