Wystawa „Barbarzyńskie Tsunami” przedstawia okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły. Można ją obejrzeć online. Ekspozycja prezentuje wyniki projektu koordynowanego przez prof. Aleksandra Bursche z Instytutu Archeologii, który został zrealizowany w ostatnich latach na UW.

Wystawa „Barbarzyńskie Tsunami” została przygotowana jako objazdowa. Była pokazywana od października 2017 do marca 2020 roku w dwunastu polskich muzeach. Tematyka, wybór unikatowych eksponatów oraz zastosowanie różnych technik multimedialnych sprawiły, że cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizatorzy przygotowali ją w wersji cyfrowej.

 

 

Ekspozycja prezentuje wydarzenia z dziejów Europy, które wstrząsnęły cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Romanum i wtargnęły na jego obszar zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, a na jego gruzach tworzyły własne królestwa. Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały one znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Zaprezentowane na wystawie zabytki dobrano pod kątem zobrazowania ich obecności na naszych ziemiach oraz udziału w wymianie kulturowej i transformacjach zachodzących u schyłku starożytności na tle wydarzeń mających miejsce przed wielkimi wędrówkami (III-IV wiek) i następujących po nich (VI-VII wiek).

 

Wystawa została przygotowywana przez UW i Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z jedenastoma placówkami muzealnymi w Polsce. Jest efektem popularyzatorskim projektu „Okres Wędrówek Ludów między Odrą a Wisłą”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, zrealizowanego w ostatnich latach na UW pod kierunkiem prof. Aleksandra Bursche.