Archeolodzy z UW przebadają egipskie mumie. Chcą się dowiedzieć o praktykach związanych ze śmiercią i chorobach starożytnych. Jak dotąd mumie nie były badane aż tak dokładnie.

Uniwersytet Warszawski ma kilka starożytnych egipskich mumii ludzkich i zwierzęcych. Na ogół były to dary przekazane uczelni jeszcze w XIX wieku. Wystawiano je wtedy w muzeum uniwersyteckim. W 1917 roku zostały one przekazane jako depozyt do Muzeum Narodowego, które w swoich zbiorach ma również inne mumie, czasami będące depozytami różnych instytucji np. Luwru. Jest to zbiór około 50 zabytków, który nigdy dotąd nie był poddany dokładnym analizom. Właśnie rozpoczął się interdyscyplinarny projekt badawczy – Warsaw Mummy Project – w czasie którego mumie zostaną wszechstronnie przebadane.

 

Projekt zainicjowany przez troje doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego ma dwa główne nurty. Z jednej strony są to badania mające poszerzyć wiedzę na temat kultury egipskiej, a zwłaszcza wierzeń i praktyk związanych ze śmiercią. Prace przyczynią się do lepszego poznania procesów mumifikacji, jak i umożliwią zajrzenie do wnętrza mumii bez potrzeby odwijania ich z bandaży, np. po to, żeby odnaleźć amulety czy stwierdzić, jakie zwierzęta zabalsamowano. Drugim nurtem wykraczającym już poza standardowe badania tego typu zabytków jest poszukiwanie śladów przebytych chorób, np. nowotworowych czy odpasożytniczych, jak i poznanie warunków życia starożytnych Egipcjan. Pozwoli ono lepiej zrozumieć historię różnych chorób będących zmorą dawnych i dzisiejszych czasów. Ma to szansę przyczynić się do skuteczniejszego leczenia tych chorób.

 

Tego typu szerokie badania na mumiach dotąd były prowadzone dosyć rzadko. Są to np. Manchester Mummy Project czy Pennsylvania Mummy Project. Przedsięwzięcie Warsaw Mummy Project jest największym wydarzeniem naukowym tego typu pod względem liczby i różnorodności zastosowanych metod, w tym zupełnie nowych, niestosowanych dotychczas na mumiach. Badacze chcą zaangażować inne jednostki naukowe.

W przedsięwzięciu Warsaw Mummy Project biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu

Kamila Braulińska – archeolog Egiptu, doktorantka Wydziału Historycznego UW

Marzena Ożarek-Szilke – archeolog Egiptu, bioarcheolog, absolwentka Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego UW

Wojciech Ejsmond – archeolog Egiptu, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW