Prof. Krzysztof Diks z Instytutu Informatyki UW został przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA przyznaje oceny programowe (dla kierunków) i instytucjonalne (dla jednostek) na polskich uczelniach. Dotychczas prof. Diks był przewodniczącym jednej z ośmiu komisji PKA zajmującej się naukami ścisłymi. Na nowym stanowisku profesor zastąpi dr. hab. Marka Rockiego. Czteroletnią kadencję rozpocznie 1 stycznia.

 

Jakie pomysły na PKA ma nowy przewodniczący? – Nie jestem zwolennikiem rewolucyjnych zmian. Trzeba je wprowadzać bardzo ostrożnie, szczególnie w szkolnictwie wyższym. Podstawa to mniej biurokracji, a więcej merytorycznych ocen – mówi prof. Diks.

 

– Często ta biurokracja wynika z przepisów prawa. Trzeba się im uważnie przyjrzeć i zweryfikować, tak aby móc rzeczywiście oceniać jakość nauczania i promować rozwiązania wzorcowe. Uważam też, że uczelnie powinny delegować do komisji absolutne autorytety w środowisku naukowym, tylko wtedy oceny PKA będą miały ekspercki charakter – dodaje.

 

Obecnie prof. Krzystof Diks jest dyrektorem Instytutu Informatyki UW. Naukowo zajmuje się algorytmami i strukturami danych, obliczeniami równoległymi i rozproszonymi oraz teorią grafów.

 

Od 1999 roku wraz z prof. Janem Madeyem jest trenerem uniwersyteckich programistów. Uczył m.in. mistrzów świata w programowaniu zespołowym (ACM ICPC) z 2003 i 2007 roku oraz wicemistrzów z 2012 roku. Od wielu lat zajmuje się popularyzacją informatyki, włączając się w organizację Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół średnich czy ogólnopolskiego konkursu Potyczki Algorytmiczne (jest ich pomysłodawcą). Profesor wykłada również na Uniwersytecie Dzieci.\

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego