Uniwersytet Warszawski Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Od 1992 roku FNP przyznaję Nagrodę Fundacji uznawaną za najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie naukowe. Dotychczas otrzymało ją ponad 100 uczonych, w tym 25 wybitnych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego:
 • Adam Łajtar, Wydzial Archeologii, 2022, w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, więcej >>
 • Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii, 2021, w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach, więcej >>
 • Cezary Cieśliński, Wydział Filozofii, 2021, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, więcej >>
 • Krzysztof M. Górski, Obserwatorium Astronomiczne (Wydział Fizyki), 2020, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, więcej >>
 • Ewa Górecka, Wydział Chemii, 2020, w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach, więcej >>
 • Krzysztof Pachucki, Wydziału Chemii, 2018, w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi, więcej >>
 • Andrzej Dziembowski, Wydziału Biologii, 2018, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, więcej >>
 • Andrzej Trautman, Wydział Fizyki, 2017, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, więcej >>
 • Karol Grela, 2014, Wydział Chemii, w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach, więcej >>
 • Iwo Białynicki-Birula, Wydział Fizyki, 2014, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich, więcej >>
 • Andrzej K. Tarkowski, Wydział Biologii, 2013, w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi,
 • Ewa Wipszycka, Wydział Historyczny, 2012, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Tomasz Giaro, Wydział Prawa i Administracji, 2011, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Tadeusz M. Krygowski, Wydział Chemii, 2010, w dziedzinie nauk ścisłych,
 • Andrzej Koliński, Wydział Chemii, 2009, w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych,
 • Karol Modzelewski, Wydział Historyczny, 2007, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Tomasz Dietl, Wydział Fizyki UW oraz Polska Akademia Nauk, 2006, w dziedzinie nauk ścisłych,
 • Andrzej Udalski, Wydział Fizyki, 2002, w dziedzinie nauk ścisłych,
 • Jadwiga Staniszkis, Wydział Filozofii i Socjologii, 2004, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Jerzy Szacki, Wydział Filozofii i Socjologii, 2003, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Marek Pfützner, Wydział Fizyki, 2003, w dziedzinie nauk ścisłych,
 • Maciej Z. Gliwicz, Wydział Biologii, 2001, w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych,
 • Jan Strelau, Wydział Psychologii, 2000, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych,
 • Bogumił Jeziorski, Wydział Chemii, 2000, w dziedzinie nauk ścisłych,
 • Stanisław Lech Woronowicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, 1993, w dziedzinie nauk ścisłych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

największa pozarządowa instytucja non-profit, wspierająca badania naukowe w Polsce. Przyznaje granty, m.in. w programach: Mistrz (dla uczonych łączących prace naukową z kształceniem młodej kadry), Start (dla młodych naukowców) oraz Team (dla wybitnych naukowców kierujących własnym zespołem badawczym).

 

www.fnp.org.pl