Prof. Karol Grela i prof. Iwo Białynicki-Birula odebrali na Zamku Królewskim Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje swoje najważniejsze wyróżnienia badaczom, którzy mogą pochwalić się przełomowymi osiągnięciami naukowymi. Wybitni uczeni mogą otrzymać je w czterech dziedzinach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

 

To już dwudziesty trzeci raz, kiedy fundacja odznacza naukowców w ten sposób. W tym roku FNP przyznała w sumie cztery nagrody po 200 tys. zł. Dwie z nich 3 grudnia trafiły do pracowników UW: prof. Karola Greli i prof. Iwa Białynickiego-Biruli.

 

Prof. Karol Grela jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a grupa badawcza której jest kierownikiem (Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej) realizuje prace badawcze w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Prof. Grela pracuje też w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jeden z katalizatorów opracowany przez profesora i skomercjalizowany nazywany jest w literaturze fachowej „katalizatorem Greli”. Wyróżnienie otrzymał w kategorii nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowych katalizatorów reakcji metatezy olefin i ich zastosowania w przemyśle.

 

Prof. Iwo Białynicki-Birula z Wydziału Fizyki UW oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2014 w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za fundamentalne prace dotyczące pola elektromagnetycznego, które doprowadziły do sformułowania zasady nieoznaczoności dla fotonu. Na co dzień profesor zgłębia elektrodynamikę klasyczną i kwantową oraz teorię kwantów. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień, w tym Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN (1975) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976).

 

Nagrody FNP dostali także prof. Tomasz Goslar z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Lech Szczucki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.