Prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW i prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii UW otrzymali Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia na Zamku Królewskim. Nagroda przyznawana jest uczonym, których badania doprowadziły do przełomowych osiągnięć naukowych.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane są co roku wybitnym badaczom w czterech dziedzinach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

 

Kandydatów do Nagrody FNP zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów. Nagrody są przyznawane od 1992 roku.

 

Uroczystość wręczenia Nagród odbyła się 7 grudnia na Zamku Królewskim.

 

Naukowcy z UW nagrodzeni polskimi Noblami

Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zostali uhonorowani badacze z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW  oraz prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii UW.

Prof. Jacek Jemielity otrzymał nagrodę  w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA jako narzędzi do zastosowań terapeutycznych i badań procesów komórkowych.

 

–­ Zanim mRNA mogło zostać wykorzystane do celów terapeutycznych trzeba było rozwiązań szereg problemów, m.in. związanych z dostarczaniem i monogennością oraz stabilnością mRNA. My postanowiliśmy zmodyfikować koniec 5‘mRNA tak, aby cząsteczka ta trwała dłużej w komórkach oraz była bardziej konkurencyjna w stosunku do mRNA istniejącego już w komórkach. To się udało i  z punktu widzenia zastosowań terapeutycznych było bardzo ważne. Nasze rozwiązanie jest obecnie stosowane w kilkunastu badaniach klinicznych nad leczniczymi szczepionkami przecinowotworowymi –  powiedział prof. Jacek Jemielity w nagraniu zaprezentowanym podczas gali.

 

Prof. Cezary Cieśliński został wyróżniony w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.

 

– Uzyskałem szereg precyzyjnych formalno-logicznych wyników dotyczących teorii prawdy. Następnie te rezultaty starałem się filozoficznie zinterpretować broniąc pewnej koncepcji filozoficznej zwanej deflacjonizmem, zgodnie z którą prawda jest pojęciem prostym, wbrew temu co mówi filozoficzna tradycja  – podsumował prof. Cieśliński w materiale filmowym.

Zapis transmisji gali dostępny jest na kanale FNP na YouTube >>