Zespół naukowców z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW wykonał trójwymiarową dokumentację kamieniołomu Pisky koło Szczyrca w zachodniej Ukrainie i ruin odbudowywanego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan, w którym powstanie Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej.

 

– Pierwszy projekt skanowania kamieniołomu zakładał wykonanie jego najdokładniejszych pomiarów, które pozwolą obserwować zachodzące w nim zmiany. Badania posłużą do stworzenia cyfrowego modelu terenu, stworzenia dokładnych map kamieniołomu, ortofotomap, oraz przekrojów jaskiń powstałych w wyniku pęcznienia – mówi Janusz Janowski z Instytutu Archeologii. – Przez pięć dni pobytu na górze Pop Iwan wykonano prawie 40 skanów służących do dokumentacji obserwatorium od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Umożliwi to stworzenie bardzo dokładnej dokumentacji architektonicznej tego miejsca. Na podstawie pomiarów powstanie trójwymiarowy model całego obserwatorium, dzięki któremu możliwe będzie wirtualne zwiedzanie tego obiektu – dodaje.

 

Projekt badawczy w kamieniołomie Pisky realizowany jest wspólnie z Wydziałem Geologii UW pod kierunkiem prof. Macieja Bąbla przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

 

Pomiary obserwatorium astronomicznego im. Józefa Piłsudskiego wykonywane są ramach polsko-ukraińskiego projektu badawczego, w którym Uniwersytet Warszawski współpracuje z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku.

 

Obserwatorium na górze Pop Iwan w Beskidach Wschodnich na Ukrainie oddano do użytku w 1938 roku. Wówczas był to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce i jedno z najnowocześniejszych obserwatoriów w Europie. Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.