I faza rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie za nami. II tura właśnie trwa. Można się jeszcze rejestrować na studia II stopnia i niestacjonarne.

 

Co roku w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim bierze udział ponad 30 tys. osób. Na razie na UW zarejestrowało się 27 tys. kandydatów, z czego 21 tys. na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane w październiku.

 

W tym roku na studiach stacjonarnych I stopnia po raz pierwszy można się było zapisywać na historię i kulturę Żydów oraz język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym. Na oba kierunki zgłosiło się więcej chętnych niż jest przewidzianych miejsc.

 

Harmonogram rekrutacji znajduje się tutaj.

 

Tu są jeszcze wolne miejsca

 

Drugie tury rekrutacji na studiach stacjonarnych I stopnia na UW zostały uruchomione na kierunkach:

 • europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych,
 • filologia bałtycka,
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie,
 • filologia nowogrecka,
 • filologia polska,
 • iberystyka,
 • kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska,
 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej,
 • nauczanie języka francuskiego,
 • nauczanie języka niemieckiego,
 • ochrona środowiska.

Rejestracja na kierunki, na których są jeszcze wolne miejsca.

 

Zapisy na studia II stopnia w toku

 

Trwa także rekrutacja na studia II stopnia. Rejestracja na niektóre z kierunków zakończy się we wrześniu. Na studiach II stopnia można kontynuować naukę na wcześniejszym kierunku lub rozpocząć ją na zupełnie nowym. Studia II stopnia przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

 

Spis kierunków studiów II stopnia, na które jest otwarta rekrutacja znajduje się tutaj.

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia.

 

Liczy się program

 

Cały czas można się zapisywać na studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) I stopnia. Do wyboru jest 21 kierunków i wiele specjalności. Bardzo często programy studiów w trybie stacjonarnym nie różnią się dużo od tych w trybie niestacjonarnym.

 

Spis kierunków niestacjonarnych studiów I i II stopnia jest dostępny tutaj.