Katedra Hydrogeologii i Geofizyki Wydziału Geologii UW otrzymała autoryzację Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wraz z czterema innymi ośrodkami naukowo-badawczymi będzie udzielać PAA wsparcia eksperckiego.

Autoryzowane przez Prezesa PAA jednostki udzielą Państwowej Agencji Atomistyki wsparcia w procesie licencjonowania oraz kontroli elektrowni jądrowej. Oficjalne decyzje w tej sprawie wręczono 10 sierpnia. W imieniu Wydziału Geologii UW odebrała ją prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, kierująca również Katedrą Hydrogeologii i Geofizyki UW.

 

Wśród autoryzowanych ośrodków UW jest jedyną instytucją akademicką. Jej wsparcie będzie polegało na prowadzeniu badań geologicznych dla potrzeb atomistyki.

 

Wśród pozostałych czterech autoryzowanych jednostek są:

  • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej;
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN;
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.