21 i 22 października w Paryżu odbywa się Annual Meeting Sojuszu 4EU+. Biorą w nim udział przedstawiciele sześciu uniwersytetów należących do 4EU+, w tym władze uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci, którzy rozmawiają o dotychczasowych osiągnięciach Sojuszu oraz o planach na przyszłość.

W dorocznym spotkaniu uczestniczą rektorzy, prorektorzy zajmujący się kształceniem i sprawami naukowymi, członkowie Steering Committee, badacze zaangażowani w prace nad projektami naukowymi, członkowie grup roboczych z sześciu uczelni należących do konsorcjum: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie.

 

 

Uczestnicy Annual Meeting podsumują ostatni rok działalności, omówią cele, w tym związane z realizacją projektu „European Universities” oraz rozwojem wspólnych przedsięwzięć badawczych związanych z czterema programami flagowymi: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim; Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie gospodarek, kultur i języków; Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych; Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

 

Omówiony zostanie progress report, kwestie organizacyjne i budżetowe. Doroczne spotkanie jest również okazją do zacieśnienia współpracy z partnerami stowarzyszonymi.

W czerwcu Komisja Europejska przyznała Sojuszowi 4EU+ status Uniwersytetu Europejskiego. 4EU+ był jednym z 17 konsorcjów, które otrzymały grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Więcej informacji >>

Zapis spotkania plenarnego, które odbyło się 21 października, jest dostępny online: