W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. Agenda nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Władze rektorskie wraz z członkami społeczności akademickiej zdecydowały się przygotować i rozpocząć wdrażanie kompleksowego planu, dzięki któremu funkcjonowanie naszej uczelni oraz toczące się na kampusach życie zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko, ale także przygotuje nas na naukę i pracę w nowych, coraz bardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych – czytamy w „Agendzie na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”.

To opracowany przez zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego dokument przedstawiający strategiczne działania, jakie Uniwersytet chce podjąć w związku ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności. Podzielono je na sześć „kamieni milowych”:

  • zrównoważony transport: zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez społeczność UW poprzez dojazdy do pracy i na studia, wyjazdy na konferencje i delegacje; osiągnięcie celu wymaga wdrożenia nowych, wewnętrznych regulacji oraz poprawy infrastruktury rowerowej na kampusach;
  • zrównoważone żywienie: zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez spożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych oraz zmniejszenie ilości marnotrawionego jedzenia;
  • zrównoważona konsumpcja: wydłużenie okresu korzystania ze sprzętu elektronicznego przez zakup sprzętu, którego naprawa w przypadku awarii jest opłacalna; ograniczenie śladu węglowego poprzez zakup sprzętu najwyższej klasy energooszczędności; wdrożenie platformy ułatwiającej wymianę urządzeń, sprzętu i materiałów biurowych między pracownikami;
  • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych oraz energii: wdrożenie zasad towarzyszących budowie nowych obiektów, kładących nacisk na energooszczędność, zmniejszone zużycie energii i ograniczone zużycie wody oraz rozwiązania smart;
  • edukacja i badania: zwiększenie liczby zajęć oraz otwartych wydarzeń poświęconych klimatowi, środowisku naturalnemu oraz konsekwencjom kryzysu klimatycznego; zintensyfikowanie badań, w tym międzynarodowych, poświęconych tematyce związanej z kryzysem klimatycznym i jego konsekwencjami (w prowadzeniu badań zostaną również uwzględnieni naukowcy z krajów rozwijających się);
  • przygotowanie się do skutków zmiany klimatu: przygotowanie infrastruktury do gwałtownych i niespotykanych dotychczas zjawisk pogodowych, przemyślane umiejscowienie infrastruktury krytycznej, które będzie miało na celu zwiększenie jej odporności na występowanie tych zjawisk; przygotowanie regulaminów pracy i studiowania, które uwzględnią i usystematyzują sposób działania w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk meteorologicznych.

Wymienione w Agendzie zadania dotykające wszystkich aspektów życia akademickiego są zbieżne z kierunkiem wyznaczonym przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju
Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć.

 

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

 

Na Uniwersytecie Warszawskim podjęliśmy działania i inicjatywy mające na celu wprowadzenie pogłębionej edukacji dotyczącej współczesnych zmian klimatu. Jako społeczność akademicka dążymy też do zminimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących zmian.

 

prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, przewodnicząca zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

 

Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego podejmuje wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem na różnych poziomach – regionalnym, krajowym i globalnym. Buduje platformy komunikacji, zmienia utarte schematy, szuka rozwiązań problemów współczesnego świata.

 

prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych

 

W ramach działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim zapewniamy edukację na najwyższym poziomie oraz wspieramy aktywnie ideę edukacji przez całe życie. Naszą misją jest przygotowanie absolwentów, którzy będą świadomi współczesnych wyzwań cywilizacyjnych i sposobów ich rozwiązywania.

 

prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

 

Mamy świadomość, że konsensus naukowy jest jednoznaczny − jako ludzkość stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego i środowiskowego − dlatego jako Uniwersytet będziemy kłaść coraz większy nacisk na działalność badawczą i dydaktyczną ukierunkowaną na ograniczenie negatywnych skutków zmiany klimatu i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, łagodzących zachodzące w przyrodzie zmiany.

prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań