Detektory Virgo i LIGO w ich ostatniej kampanii obserwacyjnej wykryły 35 nowych sygnałów fal grawitacyjnych. Łącznie zarejestrowano ich już 90. Zbiór danych, opublikowany w tzw. trzecim katalogu sygnałów przejściowych, dostarcza nowych informacji na temat populacji czarnych dziur, a w konsekwencji życia i śmierci gwiazd. W obserwacjach brali udział naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Dane o 35 nowych obserwacjach fal grawitacyjnych dokonanych między listopadem 2019 roku, a marcem 2020 podczas kampanii obserwacyjnej LIGO-Virgo (O3b), zwiększają liczbę sygnałów fal grawitacyjnych wykrytych przez globalną sieć trzech interferometrów łącznie do 90.

 

Zdarzenia te to drgania czasoprzestrzeni generowane przez połączenie się dwóch czarnych dziur, dwóch gwiazd neutronowych lub pary czarna dziura-gwiazda neutronowa.

 

Zbiór danych, opublikowany 8 listopada w tzw. trzecim katalogu sygnałów przejściowych (GWTC-3), dostarcza nowych informacji na temat populacji czarnych dziur, których masy, wraz z masami obserwowanych gwiazd neutronowych, poszerzają wiedzę na temat życia i śmierci gwiazd.

 

– W szczególności zaobserwowany zakres mas czarnych dziur pokazuje, że część z nich mogła powstać w wyniku zderzeń w gęstych skupiskach gwiazd – wyjaśnia prof. Dorota Rosińska z Obserwatorium Astronomicznego UW.

 

W obserwacjach kampanii LIGO-Virgo brali udział naukowcy z Polski, w tym związani z Obserwatorium Astronomicznym UW:  prof. Dorota Rosińska, prof. Tomasz Bulik, dr Bartosz Idźkowski, Neha Singh, Małgorzata Curyło oraz Paweł Szewczyk.

 

Więcej informacji na temat odkrycia nowych wstrząsów znajduje się w załączonym artykule >>  (źródło: Virgo EGO/prof. Dorota Rosińska, Obserwatorium Astronomiczne UW).

 

Publikacje dotyczące obserwacji LIGO-Virgo w języku angielskim: