19 grudnia odbędzie się zgromadzenie przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich, podczas którego odbędą się wybory do Rady konsultacyjnej ds. studenckiego ruchu naukowego. Kandydatury do rady można zgłaszać do 13 grudnia.
Rada konsultacyjna ds. studenckiego ruchu naukowego zajmuje się m.in. przyznawaniem dofinansowania na projekty realizowane w kraju i za granicą, obejmujące np. prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, objazdy naukowe, organizację i uczestnictwo w konferencjach i seminariach, wydawanie recenzowanych publikacji i czasopism, organizację wystaw, udział w konkursach międzynarodowych. Rada konsultacyjna doradza także w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym.
Wybory do Rady konsultacyjnej

19 grudnia 2018 r., godz. 17.30

sala im J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Zgłaszanie kandydatur: do 13 grudnia, w sekretariacie Prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, pok. 13, Pałac Kazimierzowski, Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Pismo prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie zwołania zgromadzenia przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich w celu przeprowadzenia wyborów do rady konsultacyjnej (pdf)

dokument zawiera załączniki: 1. wzór zgody kandydata, 2. wzór upoważnienia do głosowania