Jak oczekiwania nauczycieli wpływają na wyniki w nauce? Dlaczego w metodyce lektur szkolnych ważne jest podejście emocjonalne? Na te pytania odpowiadają teksty laureatów tegorocznej Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego – prof. Grzegorza Szumskiego z Wydziału Pedagogicznego UW oraz Dariusza Żółtowskiego, studenta Wydziału Polonistyki UW. Wyróżnienie to przyznawane jest autorom publikacji dotyczących ważnych wyzwań edukacyjnych.

Fundacja EFC (Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego) od 2018 roku przyznaje Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego. Otrzymują ją autorzy publikacji i artykułów – naukowcy, publicyści, praktycy edukacji których prace przyczyniają się do zrozumienia wyzwań polskiej oświaty.

 

W ramach trzeciej edycji nagrody zgłoszono blisko 140 tekstów, z których kapituła konkursu nominowała do finału 16. Wyróżniono łącznie 3 autorów. Laureatami Nagrody im prof. Romana Czerneckiego 2020: zostali prof. Grzegorz Szumski z Wydziału Pedagogicznego UW, Dariusz Żółtowski, student Wydziału Polonistyki UW oraz Aleksandra Pucułek, dziennikarka Gazety Wyborczej.

Efekt Pigmaliona i lektura emocjonalna

Prof. Grzegorz Szumski jest współautorem publikacji nagrodzonej w kategorii „Artykuł naukowy” dotyczącej efektu Pigmaliona w edukacji – tego, jak oczekiwania formułowane przez nauczycieli wobec uczniów wpływają na ich wyniki w nauce. – Jeżeli uczeń ma okazję do odnoszenia sukcesów, to jego samoocena się poprawia. To sprawia, że stawia sobie coraz bardziej ambitne cele, wkłada większy wysiłek w uczenie się, a także rozwija bardziej efektywne strategie uczenia się – podkreśla prof. Grzegorz Szumski.

 

Tekst Dariusza Żółtowskiego, wyróżniony w kategorii „Artykuł specjalistyczny”, dotyczy metodyki lektury emocjonalnej w nauczaniu szkolnym, skupiającej się na uczniu i ważnych dla niego tematach. – Chodzi o to, by uczeń rozumiał i przetworzył to, co jest zawarte w książce. Wiedział, z jakim światem ma do czynienia i umiał określić czy ten świat mu się podoba – komentuje Dariusz Żółtowski, student filologii polskiej na UW, który jest także nauczycielem w jednej z warszawskich szkół podstawowych.

 

Teksty nominowanych autorów znajdują się pod adresem: https://efc.edu.pl/. Na stronie Fundacji EFC na Facebooku dostępne będą rozmowy z laureatami. Rozmowa z prof. Grzegorzem Szumskim odbędzie się 10 listopada o godz. 17.30, a z Dariuszem Żółtowskim 24 listopada o godz. 17.30.

Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2020:

Fundacja EFC jest organizacją pozarządową założoną w 2009 roku przez rodzinę Romana Czerneckiego (1904-1986) – pedagoga, nauczyciela akademickiego, krzewiciela oświaty. Celem fundacji jest wspieranie równego dostępu do edukacji w całej Polsce, promowanie niestandardowych sposobów myślenia o kształceniu oraz poszerzanie nauki szkolnej o tematykę związaną z zaangażowaniem w społeczeństwo obywatelskie.