Dr Piotr Brągoszewski i dr Radosław Łapkiewicz otrzymali po 2 miliony zł w 3 konkursie First Team FNP. Założą na Uniwersytecie swoje pierwsze zespoły badawcze.

Jury konkursu grantowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wybrało do finansowania przedsięwzięcia, które mogą mieć duże znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Młodzi doktorzy przez 3 lata będą prowadzić swoje prace. Dwóch laureatów wybrało na miejsce badań Uniwersytet Warszawski.

 

Dr Piotr Brągoszewski związany z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poprowadzi w Centrum Nowych Technologii UW projekt zatytułowany „Mechanizmy odpowiedzi komórki na zaburzenia transportu białek do mitochondriów”.

 

Dr Radosław Łapkiewicz, który pracuje na Wydziale Fizyki, poprowadzi przedsięwzięcie pod nazwą „Wykorzystanie pomiarów czasowo-przestrzennych korelacji fotonów w metrologii kwantowej i mikroskopii superrozdzielczej”. Wśród jego zainteresowań naukowych są optyka kwantowa, splątane fotony i obrazowanie kwantowe.

 

Do konkursu First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zgłoszono 81 wniosków. Recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania 13 prac, których autorzy otrzymali w sumie 25,6 mln zł. Pieniądze pochodzą z unijnego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.