20 uniwersyteckich przedsięwzięć naukowych otrzymało dofinansowanie na ponad 25 mln zł. Pieniądze pochodzą z grantów Narodowego Centrum Nauki: Harmonia 8, Maestro 8 i Sonata Bis 6.

31 stycznia Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 3. konkursów grantowych. Konkurs Maestro był skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne, pionierskie i odkrywcze badania. O granty Harmonia starali się naukowcy prowadzący badania we współpracy z przedstawicielami zagranicznych instytucji. Z kolei w Sonacie Bis mogli brać udział młodzi doktorzy, którzy chcą założyć zespół badawczy. W każdym z konkursów granty były przyznawane w 3. panelach: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; NZ – nauki o życiu; ST – nauki ścisłe i techniczne.

 

Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli w sumie 20 grantów. Dodatkowo, w Centrum Nowych Technologii UW, będą prowadzone 2 dofinansowane projekty współpracowników (oba otrzymały łącznie ponad 6,6 mln zł).

 

Po 4 granty trafiły na wydziały Chemii i Fizyki, 3 – na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Wśród zdobywców grantów z UW największe dofinansowania dostali:

 

  • Ewa Górecka z Wydziału Chemii – ponad 3 mln zł z konkursu Maestro ST – na pracę pt. „Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł”,
  • dr Marcin Kałek z Centrum Nowych Technologii – prawie 2 mln zł z konkursu Sonata Bis ST – na przedsięwzięcie „Transformacje asymetryczne z użyciem związków hiperwalencyjnego jodu. Połączenie z katalizą nukleofilową oraz nowe chiralne jodoareny jako droga do użytecznych reakcji syntetycznych”,
  • dr hab. Łukasz Jacek Dziewit z Wydziału Biologii – ponad 1,9 mln zł z konkursu Sonata Bis NZ – na projekt „Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych – analizy metagenomiczne, metatranskryptomiczne i genomiczne”.

 

W sumie do NCN wpłynęły 672 wnioski o dofinansowanie. Granty o łącznej wartości 225 mln zł otrzymało 161 osób.