Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki tegorocznej edycji programu Diamentowy Grant. Najwięcej zwycięskich wniosków zostało zgłoszonych przez Uniwersytet Warszawski – aż 16 laureatów będzie prowadziło swoje badania na UW.

Fotony, nanocząstki, sycylijskie monety bizantyńskie, twórczość Leo Lipskiego, percepcja śmierci w kulturze Głuchych w Polsce – to tylko niektóre z tematów, które interesują nagrodzonych studentów z UW. Laureaci z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali od nieco ponad 165 tys. do 220 tys. zł na realizację własnego projektu badawczego.

 

Diamentowe Granty zostały wręczone po raz ósmy. Spośród 243 wniosków, 85 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a aż 16 laureatów będzie prowadziło swoje badania na UW. Granty mogą otrzymać absolwenci studiów licencjackich oraz osoby, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Są cenną nagrodą nie tylko ze względu na możliwość realizacji własnych planów badawczych czy wysokość finansowania. Laureaci grantu mogą ubiegać się też o nadanie stopnia doktora z pominięciem uzyskania tytułu magistra.

 

Pełną listę laureatów bieżącej edycji można znaleźć na stronie MNiSW.