– Od początku chcieliśmy stworzyć instytucję, która już przez swoją nazwę będzie wskazywała na fundamentalne zadanie, jakie przed sobą stawia: reprezentować ogół doktorantów Rzeczypospolitej Polskiej – mówił prof. Jerzy Woźnicki, jeden z założycieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas uroczystości upamiętniającej 15-lecie istnienia tej organizacji. Współorganizatorem wydarzenia był Samorząd Doktorantów UW.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) działa od 2006 roku. Jest ogólnopolskim przedstawicielem doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych.

 

W związku z jubileuszem instytucji w Starej Bibliotece na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się trzydniowa konferencja „Model funkcjonowania szkół doktorskich”, współorganizowana przez Samorząd Doktorantów UW.

 

W jej ramach miało miejsce kilka paneli dyskusyjnych, w trakcie których debatowano m.in. na temat problemów i wyzwań w kształceniu doktorantów, zmian modeli tego kształcenia, dobrych praktyk oceny śródokresowej, aktualnych problemów prawnych doktorantów czy samorządności doktoranckiej w świetle ustawy 2.0.

 

– Bardzo się cieszę na to spotkanie, dlatego że to doktoranci i studenci są najważniejszą częścią wszystkich uczelni, ponieważ należą do najbardziej inspirujących. Prawie wszystkie najważniejsze nagrody, które otrzymali ludzie na świecie, w tym wiele Nagród Nobla, powstawało podczas pisania prac doktorskich albo tuż po ich napisaniu. To jest najpiękniejszy i najważniejszy okres w życiu naukowym i nie tylko – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas uroczystości, dodając: – Odbieram to wydarzenie jako uchwycenie Waszej pozycji, podsumowanie dotychczasowej działalności i dyskusję nad przyszłością modelu kształcenia doktorantów.

 

Wyniki konkursu PRODOK 2021

Na zakończenie konferencji Jarosław Olszewski, przewodniczący KRD, podziękował prof. Alojzemu Z. Nowakowi, rektorowi UW, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Samorządowi Doktorantów UW, Radzie Doktorantów SGGW i Warszawskiemu Porozumieniu Doktorantów za pomoc w organizacji wydarzenia związanego z jubileuszem.

 

Podczas uroczystości wręczono nagrody byłym przewodniczącym KRD.

 

Odbyła się także ceremonia ogłoszenia wyników konkursu PRODOK 2021 dla najbardziej prodoktoranckich podmiotów naukowych w kraju. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: „Najlepsza uczelnia”, „Najlepszy instytut PAN”, „Najlepszy samorząd”.

 

Transmisja wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube KRD: