Po raz trzeci pracownicy UW, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, otrzymali okresowe zwiększenie wynagrodzenia.

Aby docenić zaangażowanie w pracę naukowców, dzięki którym Uniwersytet rozwija się, w 2015 roku rektor UW stworzył specjalny fundusz, z którego są wypłacane nagrody dla najlepszych pracowników.

 

– W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski znalazł się na liście wschodzących gwiazd światowej nauki według magazynu „Nature”. Ranking został stworzony na podstawie analizy dorobku naukowego i wyróżniał te instytucje, które zrobiły największe postępy w ostatnich czterech latach – przypomniał podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

– Oczywiście bycie „wschodzącą gwiazdą” jest dla nas wielką satysfakcją, ale było to możliwe dzięki państwa działalności, osiągnięciom i wysiłkom – podkreślił rektor. – Chciałbym wszystkim państwu podziękować za wysiłek. To dzięki tym osobom, które nie są usatysfakcjonowane, że robią coś dobrze albo przynajmniej przyzwoicie, które dążą do doskonałości naukowej, Uniwersytet może realizować swoje ambicje.

W trzeciej edycji nagród wyróżniono 127 pracowników Uniwersytetu. Kandydatów zgłaszali dziekani wydziałów i kierownicy jednostek. Laureatów wybierała specjalnie powołana przez rektora komisja profesorów reprezentujących różne uniwersyteckie wydziały. Przewodził jej dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. Komisja brała pod uwagę znaczące publikacje naukowe, opatentowane bądź skomercjalizowane wyniki pracy badawczej, a także szczególne osiągnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji.

 

– Praca i badania, które prowadzę, sprawiają mi wiele satysfakcji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że moje zaangażowanie jest doceniane. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna – powiedział po uroczystości dr hab. Robert Wiśniewski z Wydziału Historycznego, jeden z wyróżnionych pracowników.

 

Liczby programu

Wyróżnieni naukowcy przez rok będą otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto. To, ilu pracowników danej jednostki otrzyma wyróżnienia, zależy od jej naukowej aktywności, a dokładnie liczby grantów realizowanych w jednostce. Najwięcej nagrodzonych naukowców w 2017 roku pracuje na wydziałach Fizyki (16), Historycznym (11), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (10) oraz Chemii (10).

 

Uroczystość z okazji przyznania trzeciej edycji zwiększonych wynagrodzeń odbyła się 23 maja w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim.