Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki jedenastej edycji konkursu SONATA BIS. Finansowanie otrzymało 12 projektów kierowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzone projekty dotyczą badania m.in. średniowiecznych kościołów nubijskich, tożsamości społecznej w erze cyfrowej oraz gwiazdowych układów podwójnych.

SONATA BIS to konkurs Narodowego Centrum Nauki na projekty związane z powołaniem nowego zespołu badawczego. Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku.

 

W jedenastej edycji konkursu, spośród 382 wniosków, zakwalifikowano do finansowania 84 projekty na łączną kwotę ponad 202 mln złotych. Wśród wyróżnionych projektów jest 12 kierowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, z wydziałów: Archeologii; Chemii; Fizyki; Historii; Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Nauk Ekonomicznych oraz jednostek: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego; Centrum Nowych Technologii UW; Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych; Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca.

 

Pełna lista rankingowa konkursu SONATA BIS znajduje się na stronie NCN>>

Nagrodzone projekty z UW

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE:

 • „Motywacje: Podejście Multidyscyplinarne” – kierownik projektu: dr hab. Marcin Dziubiński, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
 • „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich” – kierownik projektu: dr hab. Artur Obłuski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego;
 • „Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha” – kierownik projektu: dr Julia Doroszewska, Wydział Historii;
 • „Populiści z państw półperyferyjnych jako decydenci w stosunkach międzynarodowych: struktury ideacyjne i praktyki” – kierownik projektu: dr hab. Anna Wojciuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • „Preferencje i zachęty a efektywny rozwój kapitału ludzkiego: podejście ekonomiczne i neuropsychologiczne” – kierownik projektu: dr Tomasz Gajderowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • „Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Ciepłem. Piastowski klucz do Pomorza Wschodniego” – kierownik projektu: dr Sławomir Wadyl, Wydział Archeologii;
 • „Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna autoprezentacja dla ulotnej publiki i jej wpływ na debatę publiczną” – kierownik projektu: dr Agnieszka Rychwalska, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca.

 

NAUKI O ŻYCIU:

 • „Zrozumienie jak wirusowy epitranskryptom kształtuje odpowiedź immunologiczną gospodarza” ­– kierownik projektu: dr inż. Paweł Sikorski, Centrum Nowych Technologii UW.

 

NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE:

 • „Stereoselektywne i stereoretentywne katalizatory metatezy olefin o zwiększonej stabilności chemicznej i termicznej” – kierownik projektu: dr inż. Anna Kajetanowicz, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych;
 • „Gwiazdowe układy podwójne jako klucz do zrozumienia początkowej funkcji mas w centralnym zgrubieniu Galaktyki” – kierownik projektu: dr Radosław Poleski, Wydział Fizyki;
 • „Prawdziwe Bioizostery – Strukturalna i Termodynamiczna Klasyfikacja Fragmentów Molekularnych do Projektowania Ligandów” – kierownik projektu: dr Maura Malińska, Wydział Chemii;
 • „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowojonowych” – kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger, Wydział Chemii.