Publikujemy list prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, do społeczności uczelni w sprawie pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy.

Szanowni Państwo,

 

chciałem Państwu raz jeszcze serdecznie podziękować za wszystkie inicjatywy, które Państwo oddolnie podjęliście i podejmujecie wobec naszych Przyjaciół z Ukrainy. Są one i cenne, i potrzebne.

 

Centrala na szczeblu kanclerskim zidentyfikowała już prawie wszystkie możliwości pomocy mieszkaniowej i administracyjnej, a na szczeblu rektorskim pomocy finansowej, stypendialnej oraz edukacyjnej i badawczej.

 

Od dziś rozpoczyna działalność powołany przeze mnie sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie przede wszystkim racjonalne gospodarowanie przeznaczonymi na pomoc potrzebującym zasobami materialnymi UW, sprawne prowadzenie akcji pomocy i poszukiwanie rozwiązań wszelkich problemów, które prawdopodobnie jeszcze nadejdą.

 

Oczywiście Wasze działania i inicjatywy są jak najbardziej wskazane i potrzebne. Zapraszam do współpracy.

 

Dziękując raz jeszcze za wszystko, pozdrawiam i pozostaję z wyrazami szacunku.

 

Alojzy Z. Nowak
Rektor