19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej, ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Wśród wyróżnionych jest siedemnaścioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tak jak w poprzednich latach, badacze zostali nagrodzeni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku. Uczeni z Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli nagrody w czterech z pięciu kategorii.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymała:
 • dr hab. Monika Płużyczka – Wydział Lingwistyki Stosowanej.

Nagroda w tej kategorii jest przyznawana m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali:
 • prof. dr hab. Marek Łaziński – Wydział Polonistyki;
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Laureaci tej kategorii są nagradzani za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza oraz za prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę.

 

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej otrzymali:
 • prof. dr hab. Agnieszka Maria Bartoszewicz – Wydział Historii (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr Dorota Celińska-Janowicz – Instytut Ameryk i Europy (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr Mirosław Grochowski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • prof. dr hab. Małgorzata Hanna Karpińska – Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz – Wydział Polonistyki (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr hab. Barbara Jolanta Lewenstein – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr hab. Magdalena Aleksandra Łukasiuk – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr hab. Włodzimierz Karol Pessel – Wydział Polonistyki (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • prof. dr hab. Ewa Pisula – Wydział Psychologii (nagroda zespołowa, wniosek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 • dr hab. Kacper Pobłocki – Instytut Ameryk i Europy (nagroda zespołowa, wniosek z UW);
 • dr Zuzanna Toeplitz – Wydział Psychologii (nagroda zespołowa, wniosek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Nagroda jest przyznawana m.in. za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, a także za wybitne i innowacyjne podręczniki akademickie.

 

Nagrodę za całokształt dorobku naukowego otrzymali:
 • prof. dr hab. Andrzej Koliński – Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej i Strukturalnej;
 • prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski – Wydział Polonistyki.

Laureatami w tej kategorii zostają osoby, które w trakcie kariery zawodowej pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

 

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki >>