11 młodych naukowców z Uniwersytetu wyjedzie na zagraniczne uczelnie i do ośrodków badawczych obserwować i współprowadzić badania z chemii, biologii, prawa, psychologii i geografii. Zostali oni laureatami V konkursu Mobilność Plus organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Finansowanie zdobyte w konkursie Mobilność Plus ma pomóc doktorantom i młodym doktorom brać udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką naukowców z autorytetem. Laureaci konkursu mogą wyjechać za granicę na okres od 6 do 36 miesięcy.

 

Do V konkursu Mobilność Plus wpłynęło 286 zgłoszeń. Najwyższe oceny oraz granty (w sumie ponad 22 mln zł) otrzymało 73 naukowców. W tej grupie jest 11 osób z Uniwersytetu Warszawskiego:

 

 • Paweł Dąbrowski-Tumański z Wydziału Chemii, który wyjedzie na University of California Los Angeles,
 • dr Mateusz Tałanda z Wydziału Biologii – University College London,
 • dr Agnieszka Radziwinowicz z Ośrodka Badań nad Migracjami – Princeton University, Office of Population Research,
 • dr Sabina Toruńczyk-Ruiz z Wydziału Psychologii – European Research Centre on Migration and Ethnic Relations,
 • dr Piotr Grzebyk z Wydziału Prawa i Administracji – Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union,
 • dr Maciej Sokołowski z Wydziału Prawa i Administracji – University of Tokyo, Graduate School of Public Policy,
 • Grzegorz Szczepaniak z Wydziału Chemii – Carnegie Mellon University,
 • dr Areta Czerwińska z Wydziału Biologii – NeuroMyoGene Institute, University Claude Bernard Lyon 1,
 • dr Tomasz Zajkowski z Centrum Nowych Technologii – NASA Ames Research Center,
 • dr Adam Gendźwiłł z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – Southern Denmark University,
 • Piotr Kucharski z Wydziału Fizyki – California Institute of Technology.