28 września Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge oficjalnie rozpoczną strategiczną współpracę. Będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28). Wezmą w niej udział prof. Marcin Pałys – rektor UW, prof. Leszek Borysiewicz – rektor Uniwersytetu w Cambridge (Vice-Chancellor), wicepremier dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Stan­ley Bill – dyrektor studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Arkady Rzegocki, ambasador Polski w Wielkiej Brytanii.

 

Studia polskie w Cambridge

14 lipca Uniwersytet Warszawski i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zawarły umowę z brytyjską uczelnią na kontynuację funkcjonowania Polish Studies. W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

 

Dzięki porozumieniu zawartemu między UW, FNP a Uniwersy­tetem w Cambridge studia polonoznawcze na stałe znajdą się w programie nauczania brytyjskiej uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel 15 mln złotych.

 

Najlepszy program

W 2014 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Departamencie Slawistycznym Uniwersytetu w Cambridge został uruchomiony program pilotażowy studiów polskich, kierowany przez dr. Stan­leya Billa. Studenci uczestniczyli w zajęciach z języka, literatury i kultury polskiej. Organizowane były także wydarzenia otwarte, m.in. wykłady gościnne, debaty, konferencje, pokazy filmowe czy spotkania z pisarzami i artystami. W 2016 roku program został uznany za najlepszy w rankingu University Subject Tables.