Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zabrała głos w sprawie wydarzeń, do których doszło 11 maja na Uniwersytecie Szczecińskim podczas konferencji naukowej z cyklu Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy pod hasłem Karol Marks 1818-2018. Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, zwrócił się do Premiera RP o wyjaśnienie okoliczności incydentu.

 

KRASP podkreślił, że interwencja policji na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, do której doszło bez zgody rektora, narusza art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Konferencja przypomniała także, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zapewniają uczelniom autonomię we wszystkich obszarach ich działania oraz wolność prowadzenia badań naukowych. Rektorzy zaapelowali do Premiera RP o jak najszybsze wyjaśnienie i podanie do publicznej wiadomości okoliczności tego incydentu.

 

Pismo Przewodniczącego KRASP w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie Szczecińskim

dostępne jest na stronie www.krasp.org.pl >>