Poznaliśmy wyniki XVI edycji rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Warszawski ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obie uczelnie zdobyły po 100 punktów. Trzecie miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego od dwójki liderów dzieli różnica ponad 13 punktów.

Krakowska i warszawska uczelnia rywalizują o zwycięstwo od pierwszej edycji. Dotychczas ośmiokrotnie zwyciężał UW, a siedmiokrotnie – UJ. W tym roku po raz pierwszy w historii rankingu przyznano dwa pierwsze miejsca. Określając cele uczelni, prof. Marcin Pałys, rektor UW, powiedział: – Zależy nam na tym, aby prowadzić takie badania naukowe, które dają poważny i istotny wkład w rozwój nauki światowej i które są widoczne z perspektywy nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Takie osiągnięcia mogą wtedy stanowić podstawę do prowadzenia kształcenia na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy, aby ciekawe pomysły i wartościowe inicjatywy zarówno badawcze, jak i dydaktyczne, mogły się rozwijać, a nie grzęznąć w biurokratycznych procedurach.

 

W zestawieniu porównano 87 uczelni akademickich, osobne listy rankingowe stworzono również dla uczelni niepublicznych oraz szkół zawodowych. Autorzy rankingu oceniali uczelnie według następujących kategorii: efektywność naukowa, prestiż, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie studiów, warunki kształcenia, innowacyjność. W najbardziej istotnej w całym zestawieniu kategorii – efektywności naukowej – Uniwersytet Warszawski zajął pierwszą pozycję. Natomiast drugie miejsce otrzymał za potencjał naukowy, prestiż wśród kadry akademickiej i prestiż wśród pracodawców.

 

Powstały także rankingi oceniające nauczanie na 43 kierunkach studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, a także takich, które nie są obecne na UW, czyli rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz medycznych i o zdrowiu. Zdaniem autorów zestawienia Uniwersytet Warszawski najlepiej kształci na 10 kierunkach lub grupach kierunków studiów: administracji; chemii; dziennikarstwie i komunikacji społecznej; filologiach, studiach z języków obcych i językoznawstwie; filozofii; fizyce i astronomii; naukach o Ziemi; matematyce; politologii i stosunkach międzynarodowych; socjologii. W tym roku również 10 kierunków prowadzonych na UW zajęło drugie miejsce w swoich kategoriach.

 

Zestawienie „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” to piąty ranking, którego wyniki poznaliśmy w tym roku. W poprzednich tygodniach ukazały się: U-Multirank, QS World University Ranking, Eduniversal, a także ranking naukowy tygodnika „Polityka”. We wszystkich zestawieniach Uniwersytet Warszawski został bardzo dobrze oceniony.