UW oraz KRRiT przyznały nagrody za najlepszą pracę naukową oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych. W czwartej edycji konkursu nagrodzeni zostali dr Dawid E. Kalisz oraz dr Weronika Świerczyńska-Głownia.

Ideą nagrody im. dr. Pawła Stępki jest promowanie prac i ich autorów, a także wydawnictw podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych. Ustanowienie nagrody jest wyrazem pamięci tragicznie zmarłego dr. Pawła Stępki – pracownika Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

O nagrodę w kategorii „najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny mediów elektronicznych” ubiegać się mogą autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w danym roku kalendarzowym. W tym nagrodzono dr Dawid E. Kalisza ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę „Strategia konkurencji. Przypadek rynku telewizyjnego w Polsce”.

 

W kategorii „najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych” swoje prace mogą zgłaszać autorzy opublikowanych prac w wydawnictwach naukowych i popularnonaukowych, upowszechniających wiedzę o mediach elektronicznych. W tym roku nagrodzona została dr Weronika Świerczyńska-Głownia z Uniwersytetu Jagiellońskiego za książkę pt. „Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVP i TVN”. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Po raz pierwszy kapituła nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznała także wyróżnienie honorowe pracy „Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja)” pod red. prof. Marii Marczewskiej-Rytko. Uzasadnieniem przyznania wyróżnienia była chęć zwrócenia uwagi na opisane w książce zjawiska coraz częściej obecne w naszym codziennym życiu.