Działania równościowe na UW

Uniwersytet Warszawski podejmuje systematyczne działania na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji, w którym każdy miałby zapewnione równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie.   Kursy i szkolenia UW oferuje kursy i szkolenia, podczas których uczestnicy uczą się rozpoznawać dyskryminację i zapobiegać jej. … Czytaj dalej Działania równościowe na UW