Uniwersytet Warszawski podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ochrony klimatu. Jedną z nich jest popularyzacja wiedzy o proekologicznych rozwiązaniach. 20 października odbędzie się „Zielony Dzień na UW”, organizowany przez zespół Programu „Inteligentny Zielony Uniwersytet”.

Szanowni Państwo,

 

Uniwersytet Warszawski podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ochrony klimatu. Jedną z nich jest popularyzacja wiedzy o Ziemi oraz ekologicznych rozwiązań dotyczących np. infrastruktury.

 

Już 20 października odbędzie się pierwszy „Zielony Dzień na UW”, organizowany przez zespół Programu „Inteligentny Zielony Uniwersytet”. Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na to wydarzenie, podczas którego wspólnie wysłuchamy wykładów na temat środowiska naturalnego, weźmiemy udział w roślinnych warsztatach kulinarnych czy wymianie przedmiotów z drugiego obiegu. W programie znajduje się też quiz, w którym będzie można wygrać gadżety rowerowe bądź luchUWki.

 

„Zielony Dzień na UW” skierowany jest do całej wspólnoty akademickiej oraz wszystkich tych, którym nieobojętne są sprawy naszej planety.

 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor UW

 

prof. dr hab. Ewa Krogulec

Prorektor UW ds. Rozwoju

Prelekcje, warsztaty kulinarne i wymiana przedmiotów

„Zielony Dzień na UW” odbędzie się 20 października w Auditorium Maximum na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Organizatorem wydarzenia jest zespół Programu „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, wspierany przez Biuro Rektoratu, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz wolontariuszy prośrodowiskowych. 

 

Oprócz przygotowanych wykładów, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Mariannę Darżynkiewicz-Wojcieską z Ogrodu Botanicznego UW, w quizie rowerowym, a także w wymianie przedmiotów z drugiego obiegu. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.

 

Osoby, które chciałyby wesprzeć inicjatywę „Drugie życie przedmiotów – pchli targ” i nadać drobnym rzeczom drugie życie, proszone są o ich dostarczenie do 18 października do Biura Rektoratu w Pałacu Kazimierzowskim. Środki zebrane ze sprzedaży tych przedmiotów będą przeznaczone na proekologiczny szczytny cel, wskazany przez władze rektorskie i Samorząd Studentów.

 

Wlepki prośrodowiskowe

Każdy uczestnik wykładów otrzyma wlepki prośrodowiskowe autorstwa graficzki Zofii Różyckiej.