Ogólnouniwersytecki program szkoleniowy „Młodzi Dydaktycy” skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę dydaktyczną lub posiadających niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, zatrudnionych w Uniwersytecie Warszawskim na umowę o pracę. 16 czerwca odbyła się graduacja II jego edycji.

Prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, otwierając wydarzenie, przypomniał, że poprzez program „Młodzi Dydaktycy” Uniwersytet chce wspierać rozwój kompetencji nauczycieli akademickich na początku ich kariery dydaktycznej. Wyraził przy tym nadzieję, że ten cel został osiągnięty, a ogólnouniwersytecka forma wsparcia dla początkujących dydaktyków zostanie utrzymana także w przyszłości.

 

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, pełnomocniczka rektora UW ds. jakości kształcenia, przedstawiła wstępne wnioski z warsztatów z udziałem uczestników i tutorów podsumowujących II edycję programu, które odbyły się 13 i 14 czerwca.

 

Częścią uroczystości był też panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń po realizacji II edycji programu. W roli panelistów wystąpili jej uczestnicy: Agnieszka Sobolewska z Wydziału Polonistyki, dr Michał Bykowski z Wydziału Biologii oraz reprezentanci grona tutorskiego w programie: dr Natalia Karczewska z Wydziału Filozofii i dr Marek Smulczyk z Wydziału Pedagogicznego.

 

Poza uczestnikami II edycji programu „Młodzi Dydaktycy” w uroczystości udział wzięli członkowie zespołu doradczego ds. opracowania pilotażowego programu, kierownicy jednostek dydaktycznych, a także trenerzy i tutorzy.