Podczas konferencji prasowej 24 kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja. Przyszłe akty prawne w tej sprawie znajdą odzwierciedlenie w wewnętrznych zarządzeniach UW. Do tego czasu obowiązują zapisy zarządzenia nr 69 rektora z 7 kwietnia, dotyczących m.in. zajęć zdalnych odbywających się na uczelni do 15 maja.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Murdzek, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 24 kwietnia, ogłosił przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja.

 

Przyszłe akty prawne w tej sprawie znajdą odzwierciedlenie w wewnętrznych zarządzeniach UW. Do tego czasu obowiązują zapisy zarządzenia nr 69 rektora z 7 kwietnia 2020 roku, dotyczące m.in. zajęć zdalnych i ograniczenia pracy na terenie UW do 15 maja.