Wzmocnienie innowacyjności i przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym w obszarze żywności i zdrowia to cel projektu „InterHEI”, koordynowanego przez Wydział Zarządzania UW w ramach programu EIT HEI Initiative. Projekt otrzymał finansowanie w wysokości 1,2 miliona euro z programu Horyzont. Efektem projektu będzie m.in. wsparcie we wzmocnieniu wykorzystania infrastruktur badawczych instytucji naukowych, a także powstanie propozycji nowych startupów oraz koncepcji produktowych.

Projekt „InterHEI” realizowany jest przez konsorcjum składające się z 8 pełnoprawnych partnerów oraz 4 partnerów stowarzyszonych z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Turcji, Serbii i Słowacji. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski. Projekt koordynuje Wydział Zarządzania UW.

 

Głównym celem projektu „InterHEI” jest budowanie zdolności innowacyjnych uczelni i młodych przedsiębiorstw w obszarze żywności i zdrowia poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk partnerów projektu. Dzięki jego realizacji możliwe będzie wzmocnienie kompetencji młodych naukowców i studentów w zakresie komercjalizacji wyników badań i zarządzania innowacjami.

 

– Europejski Instytut Innowacji i Technologii ustanowił inicjatywę HEI, która pomoże zmniejszyć dystans pomiędzy uczelniami a regionalnymi ekosystemami innowacji, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego m.in. na działalność badawczą, innowacyjną i edukacyjną. Projekt InterHEI odzwierciedla najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz innych partnerów konsorcjum – mówi Mansour Esmaeil Zaei z Wydziału Zarządzania UW, kierujący projektem „InterHEI”.

 

Projekt „InterHEI” obejmuje cztery inicjatywy:

  • Research Infrastructure Commercialisation Academy – inicjatywa, która zakłada wsparcie uczelni w wykorzystaniu infrastruktury badawczej do prowadzenia badań w sektorze żywności/zdrowia;
  • New Product Development Labs – sesje, podczas których grupy konsumentów będą opracowywać nowe koncepcje produktowe;
  • Youth Entrepreneurship Program – program, którego zwieńczeniem będzie przygotowanie i prezentacja propozycji startupów skoncentrowanych na innowacjach w sektorze żywności/zdrowia;
  • Insight Academy – program doradczo-rozwojowy, którego celem jest przedstawienie nowych technologii w obszarze żywności i zdrowia oraz kierunków badawczych przedstawicielom startupów i firm spin-off uczelni, a także kadrze akademickiej i pozaakademickiej uczelni.

– W projekcie InterHEI bierze udział także zespół Wydziału Psychologii UW pod przewodnictwem prof. Dominiki Maison, który posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów EIT. Mamy nadzieję, że dotychczas pozyskana wiedza w projektach realizowanych w ramach wcześniejszych programów EIT Food, zarówno przez Wydział Zarządzania, jak i Wydział Psychologii, pozwoli wnieść ważnych wkład w działalność konsorcjum – mówi Piotr Nawrocki z Wydziału Zarządzania UW, project manager.

Więcej informacji o projekcie „InterHEI” znajduje się pod adresem: https://eit-hei.eu/projects/interhei/.

 

Partnerami pełnoprawnymi konsorcjum są: Uniwersytet Warszawski (lider konsorcjum, Polska), Politechnika Łódzka (Polska), Loyola University (Hiszpania), Marmara University (Turcja), Instytut Technologii Żywności (Serbia), Rada Badań Naukowo-Technologicznych Turcji (TÜBİTAK), Perrotis College (Grecja) i Future Food Institute (Włochy). Partnerzy stowarzyszeni z konsorcjum „InterHEI”: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska), Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Polska) i Bionanopark (Polska).