Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie online na Słowo Roku 2020. Na stronie sloworoku.uw.edu.pl każdy może wybrać jedno z kilkudziesięciu podanych słów (m.in. koronawiruspandemia) lub przesłać własną propozycję. Trwa także głosowanie na Słowo Dekady.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziesiąty. Głos w internetowym plebiscycie na Słowo Roku 2020 można oddać do 31 grudnia. W tym roku istnieje również możliwość zagłosowania na Słowo Dekady. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się 5 stycznia o godz. 11.00 podczas transmisji online.

Zagłosuj na Słowo Roku 2020: http://sloworoku.uw.edu.pl/

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

Plebiscyt internetowy i głosowanie kapituły

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Organizatorzy konkursu nie będą brali pod uwagę nazwisk, a także nazw własnych osób, miejsc i organizacji.

 

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie najbardziej kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dnia i Słowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. koronawirus, pandemia, maseczka, a także np. strefa, wybory, tarcza.

 

Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym przez kapitułę okazał się klimat. Internauci zagłosowali natomiast na akronim LGBT.

 

Słowa roku za granicą

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Dominują w nich wyrazy związane z pandemią. Brytyjskie słowo słownika Merriam Webster to pandemic, słownika Collinsa – lockdown. Słowniki oksfordzkie nie wybrały jednego słowa, ale wśród opisanych nowości przeważa słownictwo dotyczące pandemii. Dziecięce słowo słowników oksfordzkich to coronavirus. Niemieckie słowo roku to Corona-Pandemie.

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach. W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

 

Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach https://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/. Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin-pl.eu/.