Uniwersytet Warszawski może zostać organizatorem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego.

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Polskim Towarzystwem Numizmatycznym stara się o możliwość organizacji XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego. Działaniom patronuje Narodowy Bank Polski.

 

Z tej okazji w Instytucie Archeologii UW powstał film popularyzujący polską numizmatykę zatytułowany „2300 lat pieniądza w Polsce”. Materiał dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

 

Decyzja o tym, gdzie odbędzie się kongres, zostanie podjęta 20 września 2015 roku. Sam kongres odbędzie się w 2021 roku.

Obejrzyj film w polskiej wersji językowej.
Obejrzyj film w angielskiej wersji językowej.