Prof. Marcin Pałys, rektor UW w wywiadach radiowych mówił o planie inwestycyjnym Uniwersytetu na najbliższe lata i umiędzynarodowieniu uczelni.

3 listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę, dzięki której UW otrzyma 945 mln zł na stworzenie infrastruktury dla transdyscyplinarnych centrów badawczych, dokonanie zmian wspierających umiędzynarodowienie oraz nowe budynki. Zmiany zaczną się w przyszłym roku i będą trwały dziesięć lat. Mówił o nich prof. Marcin Pałys, rektor UW w wywiadach dla radiowej Jedynki oraz Radia Kampus.

 

– Ostatnie lata były niewątpliwie bardzo dobrymi latami dla Uniwersytetu. Zyskaliśmy zarówno wiele budynków, jak i udało nam się w dużym stopniu zagospodarować możliwości, które stwarza system grantowy. UW jest tym uniwersytetem, do którego trafia najwięcej grantów w całej Polsce. Nasi pracownicy są beneficjentami grantów międzynarodowych. To na UW studiuje największa liczba studentów z zagranicy – przypomniał w Radiu Kampus rektor. Wątek umiędzynarodowienia pojawił się też w rozmowie w programie 1 Polskiego Radia: – UW jest jedną z niewielu instytucji polskich, które są rozpoznawalne poza granicami kraju. Przede wszystkim dzięki absolwentom pracującym w innych krajach, dzięki naszym stacjom badawczym rozrzuconym po całym świecie, zaangażowaniu w projekty międzynarodowe. Uniwersytet jest taką wizytówką Polski w wielu miejscach świata.

Harmonogram programu wieloletniego UW (pdf)