Prof. Ałła Krawczuk, ukraińska językoznawczyni i polonistka, otrzymała Nagrodę Polonicum 2015. Uroczystość odbyła się 23 listopada.

Po raz dziesiąty Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” uhonorowało popularyzatorów języka polskiego i kultury polskiej, którzy na co dzień pracują za granicą. Nagroda przyznawana jest badaczom za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Laureaci otrzymują statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom.

 

– Kultura polska jest bardzo bogata, ma wiele historycznych elementów, o których trudno jest mówić i które są czasami trudne do zrozumienia dla osób mieszkających w innych krajach. Dlatego tym bardziej wartościowe jest to, że osoby utalentowane i świetnie znające język polski próbują ją w swoich krajach przybliżyć. Myślę, że te nagrody są naszym wyrazem wdzięczności za tę często wieloletnią, bardzo ambitną działalność, która wymaga wiele pracy, ale daje naprawdę wspaniałe rezultaty – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

– Nagroda Polonicum służy temu, żebyśmy poczuli wspólnotę i więź między różnymi osobami, które na całym świecie popularyzują kulturę polską – podkreślał prof. Andrzej Zieniewicz, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

 

Kapituła przyznaje jedną nagrodę Polonicum przeznaczoną dla profesorów językoznawców oraz dwa wyróżnienia dla pasjonatów popularyzujących język polski i kulturę polską za granicą. W tym roku nagrodą główną uhonorowano prof. Ałłę Krawczuk polonistkę, badaczkę i wybitną językoznawczynię zajmującą się frazeologią polską i etykietą językową. Prof. Krawczuk kieruje Katedrą Filologii Słowiańskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki, gdzie rozwinęła studia polonistyczne.

 

– Ta nagroda stanie się dla mnie inspiracją do dalszych poszukiwań dydaktycznych i naukowych. Wszystkie osiągnięcia były możliwe również dzięki polskim polonistom, którzy chcieli współpracować z nami, polonistami ukraińskimi. To wyróżnienie jest naszą wspólną nagrodą – powiedziała laureatka.

 

Pierwsze wyróżnienie otrzymał prof. Theodor Kanitzer, który od wielu lat propaguje kulturę polską w Austrii i poza jej granicami. Jest prezesem Towarzystwa Austriacko-Polskiego i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Działa na rzecz współpracy między obydwoma narodami.

 

Drugi wyróżniony to dr Olaf Kühl – najbardziej znany niemiecki tłumacz literatury polskiej i krytyk literatury wschodniosłowiańskiej, współautor leksykonów literackich i czasopism poświęconych literaturze polskiej, badacz twórczości Gombrowicza. Przetłumaczył m.in. książki Masłowskiej, Stasiuka, Twardocha. Prowadzi seminaria poświęcone tłumaczeniu literatury polskiej.