28 listopada Wydział Fizyki UW organizuje Dzień Historyczny i wystawę „The road to relativity”, poświęconą Albertowi Einsteinowi i teorii względności.

Podczas Dnia Historycznego zaprezentowanych zostanie sześć referatów np. „Einstein’s ‘The Meaning of Relativity’ Revisited”, „Theory of relativity in Poland before 1939” czy „Back to the Future: How Einstein’s Road to General Relativity Provides Clues to Its Future”.

 

Prelegentami będą m.in.: ks. prof. Michał Heller, prof. Andrzej K. Wróblewski czy prof. Marek Demiański. Program Dnia Historycznego dostępny jest na stronie Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.

 

Wystawę „The road to relativity” będzie można oglądać od 23 do 28 listopada w Bibliotece Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5.

 

Wystawa i Dzień Historyczny towarzyszą odbywającej się w tym tygodniu konferencji naukowej z okazji 100-lecia sformułowania przez Einsteina teorii względności.

 

Konferencja ma charakter naukowy. Poruszone zostaną tematy związane m.in. z matematycznymi strukturami teorii względności, klasyczną teorią grawitacji czy też matematycznymi modelami grawitacji kwantowej. Głos zabiorą eksperci z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych zajmujących się względnością matematyczną i fizyką grawitacyjną.

 

Wykłady odbędą się od 23 do 27 listopada w Centrum Banacha Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Śniadeckich 9.

 

Szczegółowy program oraz więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Wydziału Fizyki UW.