9 stycznia na UW odbędzie się obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie znowelizowanej już ustawy o systemie oświaty zwanej ustawą o sześciolatkach. Dyskusja będzie transmitowana online.

W czasie wysłuchania przedstawione zostaną opinie ekspertów, organizacji pozarządowych i obywateli na temat zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, obniżenia wieku obowiązku przedszkolnego, zmiany roli i uprawnień kuratora oświaty. Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Podczas wysłuchania publicznego swoje opinie przedstawić będą mogły osoby zainteresowane problematyką edukacji wczesnoszkolnej i zmianami, jakie w jej organizacji wprowadza oczekująca na podpis prezydenta ustawa. Będą to przedstawiciele rodziców, nauczycieli, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i/lub zajmujących się edukacją wczesnoszkolną, środowiska akademickiego, a także specjaliści, pedagodzy i edukatorzy oraz obywatele (w tym także uczniowie) zainteresowani tym problemem.

 

Spotkanie przygotowują Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny UW oraz organizacje zajmujące się tematem edukacji: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Fundacja Idealna Gmina, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich, Federacja Inicjatyw Oświatowych i Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”. Fundacja im. Stefana Batorego oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspomagają organizację wysłuchania. Spotkanie poprowadzi prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW.

 

W wysłuchaniu można wziąć udział, zabierając merytorycznie głos w sprawie znowelizowanej ustawy lub jako obserwator przysłuchujący się wypowiedziom innych. Rejestracja jest już zakończona. Organizatorzy mają ok. 250 zgłoszeń.

Program wysłuchania

10:00–10:20 wyjaśnienie celu obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz zasad jego prowadzenia

10:20–10:40 przedstawienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty przez przedstawiciela wnioskodawców

10:40–11:40 przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wystosowali pisemne stanowiska, listy i opinie w sprawie projektu do MEN i Sejmu

11:40–12:00 przerwa

12:00–16:00 prezentacja opinii przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się do zabrania głosu w procesie rejestracji