Program Executive MBA prowadzony przez Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce w tegorocznym rankingu na najlepszy program MBA w Polsce.

 

W zestawieniu po raz piąty opublikowanym przez Fundację Edukacyjną „Perpektywy” program kształcenia biznesowego prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim zajął drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej. Ponadto kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomistów, uznała studia prowadzone na UW za najlepsze w  kategorii „Curriculum oraz merytoryczne cechy Programu”.

 

– Od ponad 20 lat budujemy najwyższe standardy edukacji menedżerskiej w Polsce i możemy dziś śmiało stwierdzić, że absolwenci naszego programu Executive MBA@UW stanowią kadrę najlepszych piastujących najwyższe stanowiska menedżerów w Polsce i krajach europejskich – mówi  dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu na UW.

 

Studia Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim powstały w 1991 roku we współpracy z University of Illinois at Urbana – Chapaign w USA. Do tej pory w ramach tego programu tytuł magistra uzyskało prawie 1000 osób.