Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło zwycięzców programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Wśród wyróżnionych projektów znalazło się pięć zaproponowanych przez Uniwersytet Warszawski.

 

„Akademia algorytmiki” to jeden z dwóch zwycięskich projektów prowadzonych przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Uczestniczący w nim uczniowie wezmą udział w warsztatach tematycznych z wybranym naukowcem specjalizującym się w tej dziedzinie oraz w dwóch konferencjach-seminariach uczniowskich, a w lecie wyjadą na obóz badawczy, podczas którego będą doskonalić praktyczne umiejętności programowania.

 

Drugi nagrodzony projekt WMIM to „WIEM: Warsztaty Interaktywne Elementarnej Matematyki”. Natomiast „Ze szkolnej ławy sięgamy po Nobla – badania naukowe uzdolnionej młodzieży” oraz „Rozwój kreatywności, wynalazczości i aktywności naukowej młodzieży poprzez współpracę z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego” to nazwy dwóch zwycięskich projektów zgłoszonych przez Wydział Fizyki UW. Również projekt Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zatytułowany „Odkrywamy świat za pomocą symulacji komputerowych” otrzymał wyróżnienie w ministerialnym konkursie.

 

Celem programu jest nawiązanie ścisłej współpracy między gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi a uczelniami wyższymi, rozwijanie pasji naukowych uczniów, zwiększanie ich kreatywności oraz innowacyjności działań. Młodzi adepci nauk pod opieką nauczycieli akademickich będą konstruować wynalazki, robić doświadczenia i przygotowywać publikacje naukowe. Program pozwoli im na korzystanie z uniwersyteckich bibliotek i laboratoriów.

 

Na realizację projektów ministerstwo przeznaczyło 2 mln zł. Spośród złożonych wniosków wybrano czterdzieści zwycięskich projektów. Program potrwa do listopada 2015 roku.

 

 

Więcej informacji