Analizują, badają, publikują. Godzinami przesiadują w pracowniach i laboratoriach. Pochylają się nad starodrukami, odczynnikami i bakteriami. Prowadzą wykłady, ćwiczenia i warsztaty. Dzięki nim Uniwersytet ma szansę się rozwijać.

To dla nich został utworzony specjalny fundusz. Stu pracowników, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi, przez rok będzie otrzymywało zwiększone wynagrodzenie zasadnicze.

 

– Są wśród nas osoby, które mają szczególny wkład w rozwój Uniwersytetu oraz wzrost jego pozycji i prestiżu. Niektórzy mogą się pochwalić doskonałymi przedsięwzięciami badawczymi, odbijającymi się szerokim echem w świecie naukowym i w społeczeństwie. Ich praca bezpośrednio wpływa na kategorię naukową wydziałów, na których pracują. Inni potrafią przygotować lub poprowadzić wspaniałe zajęcia studenckie, które stają się „sztandarowymi” wykładami, seminariami czy warsztatami na danym kierunku studiów, a także przyciągają uczestników z innych wydziałów. Bardzo chciałbym, aby takie osoby wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią. Tegoroczna pomyślna sytuacja finansowa Uniwersytetu, osiągnięta wspólnym wysiłkiem wielu osób, umożliwia ufundowanie takich wyróżnień, a przyszłe sukcesy – kontynuowanie ich – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Kandydatów do okresowego zwiększenia wynagrodzenia mogą zgłaszać do 15 czerwca dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych UW. Osiągnięcia naukowe pracowników powinny być potwierdzone znaczącymi publikacjami lub opatentowanymi bądź skomercjalizowanymi wynikami pracy badawczej. Natomiast osiągnięcia dydaktyczne należy poprzeć wynikami ankiet studenckich oraz ocenami zewnętrznych instytucji, szczególnie tych nadających akredytacje i certyfikaty.

 

Wszystkie wnioski trafią do specjalnej komisji, która przedstawi je rektorowi. Wyróżnieni pracownicy otrzymają informację pisemną. Listę nagrodzonych nauczycieli akademickich opublikujemy również na uniwersyteckiej stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzenia rektora w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia można znaleźć w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego.