Pracownicy uczelni wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi otrzymają zwiększone wynagrodzenie. 21 października odbiorą dyplomy.

Dzięki pracy wybitnych naukowców i nauczycieli akademickich Uniwersytet ma szansę się rozwijać. Aby docenić ich zaangażowanie, stworzono specjalny fundusz, w ramach którego 112 pracowników przez rok będzie otrzymywało zwiększone wynagrodzenie zasadnicze. 21 października o godz. 12.00 w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się uroczystość, podczas której naukowcy odbiorą dyplomy.

 

– Są wśród nas osoby, które mają szczególny wkład w rozwój Uniwersytetu oraz wzrost jego pozycji i prestiżu. Niektórzy mogą się pochwalić doskonałymi przedsięwzięciami badawczymi, odbijającymi się szerokim echem w świecie naukowym i w społeczeństwie. Ich praca bezpośrednio wpływa na kategorię naukową wydziałów, na których pracują. Inni potrafią przygotować lub poprowadzić wspaniałe zajęcia studenckie, które stają się „sztandarowymi” wykładami, seminariami czy warsztatami na danym kierunku studiów, a także przyciągają uczestników z innych wydziałów. Bardzo chciałbym, aby takie osoby wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Kandydatów do okresowego zwiększenia wynagrodzenia zgłaszali dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych UW. Lista wszystkich nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej UW w dniu uroczystości.

 

Zarządzenia rektora w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia można znaleźć w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego.