Publikujemy wieloletni plan inwestycyjny Uniwersytetu Warszawskiego. Dofinansowanie z budżetu państwa dla UW zapowiedziała podczas inauguracji roku akademickiego premier Ewa Kopacz.

– Plany inwestycyjne mamy już od wielu lat. Problem stanowiło znalezienie na te cele źródeł finansowania. Deklaracja pani premier, która padła w trakcie inauguracji roku akademickiego dotycząca uruchomienia wieloletniego programu inwestycyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, jest zapowiedzią tego, że będziemy mogli te plany zrealizować – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Wieloletni program inwestycyjny został opracowany w specjalnym dokumencie Dobra inwestycja (pdf). Władze uczelni przekazały go rządowi we wrześniu.

 

– To, co mnie poruszyło – poza treścią, w której bardzo szczegółowo określone są plany UW – mieści się na pierwszej stronie: „Uniwersytet Warszawski jest jedną z kilku polskich instytucji znanych i rozpoznawalnych na świecie. Za sprawą swoich wielkich uczonych, tysięcy rozproszonych po świecie absolwentów, stacji badawczych i naukowych odkryć, współtworzy wizerunek naszego kraju za granicą”. Doceniam determinację pana rektora. Chcę państwu zadeklarować, że będę bardzo mocno przekonywać radę ministrów, żeby ten program w ciągu najbliższych sześciu lat został zrealizowany, a więc: Uniwersytet Warszawski będzie dofinansowany z budżetu państwa – zapewniła Ewa Kopacz.

 

Uzyskane pieniądze pozwolą na:

  • stworzenie infrastruktury dla transdyscyplinarnych centrów badawczych,
  • dokonanie zmian wspierających umiędzynarodowienie m.in poprzez budowę i modernizację domów studenckich wraz z bazą sportową i kulturalną,
  • adaptację i rozbudowę infrastruktury dla nowoczesnego elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki programu uczenia się przez całe życie,
  • rozbudowę infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość akademicką,
  • stworzenie eksperymentalnego centrum innowacji w kształceniu,
  • wzmocnienie już istniejących i stworzenie nowych programów podnoszenia jakości życia publicznego.

Posłuchaj wypowiedzi premier Kopacz