W ramach XVI edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych finansowanych będzie 15 projektów kształceniowych z różnych dziedzin wiedzy. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. W tym roku przeznaczono na ten cel łącznie ponad 1 mln zł.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu służą przygotowaniu i wdrożeniu nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają współpracę interdyscyplinarną i umiędzynarodowienie studiów.

 

Najwyższe finansowanie, przekraczające 100 tys. zł, przyznano projektom:

  • „Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako nowoczesna metoda rozdzielania i oznaczania związków bioaktywnych” – 111,6 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Chemii;
  • „Biotechnologia roślin” – 111,3 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii;
  • „Spektroskopia Mossbauera – nowe ćwiczenie laboratoryjne” – 108 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Fizyki.

Finansowanie otrzymają też projekty dotyczące zajęć z zoologii, degradacji i biodegradacji tworzyw sztucznych, analizy struktury związków organicznych, zastosowania woltamperometrii inwersyjnej w chemii i biologii, mechaniki płynów, metod badania komunikacji cyfrowej i danych cyfrowych, technik multimedialnych, edycji i redakcji tekstu słownego i nutowego, programowania czy matematyki użytkowej.

 

Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski 25 lutego.