12 sierpnia zakończyły się zapisy na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Wśród najpopularniejszych w tym roku kierunków znajdują się m.in. ekonomia, zarządzanie oraz psychologia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 sierpnia.

W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się ponad 100 kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, z których część prowadzona jest w języku angielskim. Rekrutacja 2020/2021 na te studia trwała na UW od 13 lipca do 12 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 24 sierpnia.

 

Popularne kierunki

W systemie IRK zapisało się do tej pory ponad 27 tys. kandydatów, którzy dokonali łącznie blisko 45 tys. rejestracji. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria – 3,3 tys. zarejestrowanych osób, zarządzanie – 2,5 tys., psychologia (Psychology) – 2,4 tys., zarządzanie finansami i rachunkowość – 1,9 tys., prawo –1,9 tys.

 

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:

  • orientalistyka – koreanistyka: 24
  • orientalistyka – japonistyka: 23
  • energetyka i chemia jądrowa: 12
  • psychologia (Psychology): 12
  • filologia angielska (English Studies): 12

Są to dane cząstkowe dotyczące jedynie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Pełne informacje o liczbie zapisów na studia poznamy w październiku. Wciąż istnieje także możliwość zarejestrowania się na niektóre niestacjonarne kierunki I stopnia i jednolite magisterskie oraz studia II stopnia. Lista aktualnie dostępnych kierunków w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Egzaminy wstępne na wybrane kierunki

Od 19 do 21 sierpnia odbędą się dodatkowe egzaminy wstępne na logopedii ogólnej i klinicznej oraz psychologii w języku angielskim. Na części kierunków studiów w przypadku kandydatów zagranicznych odbędą się również egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego.

 

Wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymają wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK 24 sierpnia, tam też zamieszczone będą listy rankingowe. Listy rankingowe zostaną również udostępnione w sposób tradycyjny w siedzibach jednostek. Ogłoszenie wyników dla kandydatów na kierunek logopedia ogólna i kliniczna odbędzie się 25 sierpnia.

 

Składanie dokumentów

Zakwalifikowani kandydaci będą mogli złożyć swoje dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej od 25 do 27 sierpnia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w sposób tradycyjny w siedzibach komisji rekrutacyjnych poszczególnych jednostek. Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października. Kalendarz akademicki 2020/2021 >>