Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła zwycięzców konkursu w programie TEAM. 4 z 9 nagrodzonych projektów realizowane są na UW.

Do konkursu w programie TEAM zgłoszono 68 projektów. Spośród nich wybrano 9, które otrzymają finansowanie. W grupie nagrodzonych są 4 projekty badawcze prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim:

 

  • „Kwantowe systemy łączności optycznej”, prof. Konrad Banaszek, Wydział Fizyki UW, grant na prawie 3 mln zł,
  • „Kryptograficzne metody obrony przed nieuczciwymi producentami sprzętu elektronicznego”, prof. Stefan Dziembowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, grant na prawie 3 mln zł,
  • „Nowatorska metoda wielkoskalowych badań populacyjnych – weryfikacja i walidacja koncepcji” – prof. Krystian Jażdżewski, Centrum Nowych Technologii UW, grant na prawie 3,5 mln zł,
  • „Atomowocienkie półprzewodniki dla przyszłej optoelektroniki”, dr Marek Potemski i prof. Piotr Kossacki, Wydział Fizyki UW, grant na prawie 3,5 mln zł.

 

Wszystkie nagrodzone przez FNP badania dotyczą nauk ścisłych, przyrodniczych i o zdrowiu. Na przykład projekt prof. Krystiana Jażdżewskiego zakłada opracowanie metody, która ma pozwolić na znaczącą redukcję kosztów badania genetycznego i umożliwić prowadzenie przesiewowych badań populacyjnych dotyczących m.in. chorób nowotworowych. Z kolei prof. Konrad Banaszek opracuje kwantowe metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych, które będą mogły zostać praktycznie wykorzystane w systemach telekomunikacyjnych.

 

Celem programu TEAM jest wsparcie zespołów prowadzących przełomowe badania naukowe. To także szansa na wymianę doświadczeń naukowych z najlepszymi na świecie ośrodkami badawczymi i rozwój potencjału młodych polskich naukowców.

 

Podczas pierwszej edycji konkursu FNP przyznała na projekty ponad 29 mln zł.

 

Zobacz listę nagrodzonych.