Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 5. edycję konkursu Etiuda, w której stypendia na niemal 2 mln zł otrzymało 19 doktorantów z UW.

Etiuda to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie i odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

 

W tym roku na stypendia doktorskie centrum przeznaczy ponad 9,9 mln zł. Młodzi badacze złożyli do NCN 389 wniosków, z których wybrano 97. 19 nagrodzonych osób to doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy łącznie otrzymają ponad 1,9 mln zł.

 

O środki na badania w ramach konkursu Etiuda mogli ubiegać się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. W grupie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nagrodzono 30 projektów, w tym realizowanych przez 10 doktorantów z UW:

 

Z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej:

 • Martę Szadę „Conversions between the Nicene and the Homoian Christianity in the Germanic successor kingdoms from the 5th to the 7th century”,

 

Z Wydziału Historycznego:

 • Martę Jaworską „Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku”,
 • Izabelę Mrzygłód „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizm polityczny studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w latach 30. XX wieku”,

 

Z Wydziału Polonistyki:

 • Agatę Zborowską „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej”,
 • Clarę Zgołę „Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich – od drugiej połowy XX wieku do współczesności”,

 

Z Wydziału Filozofii i Socjologii:

 • Michała Godziszewskiego „Niestandardowe modele arytmetyki i formalne teorie prawdy”,
 • Marcina Zaróda „Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich”,

 

Z Wydziału Psychologii

 • Andrzeja Sokołowskiego „Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne”,
 • Annę Wnuk „Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych”,
 • Mateusza Płatosa „Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo”.

 

W grupie nauk ścisłych i technicznych Narodowe Centrum Nauki nagrodziło 40 pomysłów badawczych, z czego 6 zgłoszonych przez doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Z Wydziału Chemii:

 • Jana Krajczewskiego „Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur srebra”,

 

Z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki:

 • Michała Strzeleckiego „Koncentracja miary”,
 • Adama Karczmarza „Struktury danych i algorytmy dynamiczne dla grafów planarnych”,

 

Z Wydziału Fizyki:

 • Karola Gietkę „Kwantowa Metrologia z Atomami i Fotonami”,
 • Macieja Konieczkę „Rozpad beta w modelu mieszania zdeformowanych konfiguracji jądrowego funkcjonału gęstości z uwzględnieniem przywracania symetrii rotacyjnej i izospinowej”,
 • Pawła Bączyka „Naruszenie symetrii izospinowej przez oddziaływanie silne w podejściu opartym na teorii funkcjonału gęstości”.

 

Z kolei w grupie nauk o zdrowiu nagrodzono 3 projekty z UW:

 • Pawła Dąbrowskiego-Tumańskiego „Zapętlone białka – wstęp do nanomedycyny” z Wydziału Chemii,
 • Marcina Warmińskiego „Projektowanie i synteza narzędzi molekularnych do badań struktury i funkcji końca 5′ mRNA (kapu) oraz badanie ich kompleksów z białkami metodą krystalografii rentgenowskiej” z Wydziału Fizyki,
 • Aleksandry Weremczuk „Mechanizm formowania się nekroz z „komórek akumulujących Zn” w liściach tytoniu z uwzględnieniem roli apoplastu w tym procesie” z Wydziału Biologii.

Lista wszystkich wyróżnionych projektów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.